Programmeringsspråket PHP

Programmering och programmeringsspråk är inte helt enkelt att förstå sig på om man inte är insatt i området. Kortfattat kan sägas at programmeringsspråk, eller programspråk som det också kallas, är ett specifikt språk som används för att skapa olika datorprogram. Grunden till detta är maskinkod, som består av siffrorna ett och noll. Dessa tolkas sedan av datorn för att skapa olika datorprogram. Det här är en ganska svår process, som också tar tid. Därför har man utvecklat olika programmeringsspråk för olika syften. Några av dessa är Java och JavaScript, ASP, Pascal och JSP, men det finns betydligt många fler än så. Ett annat programmeringsspråk är PHP, som du kan läsa mer om här.

Det här är PHP i korthet

PHP är ett vanligt förekommande programmeringsspråk som används på webbservrar med syfte att skapa webbsidor med dynamiskt innehåll. Namnet PHP står för PHP: Hypertext Preprocessor. Språket liknar på många sätt ASP och JSP. Det viktigaste att lära sig är språkets syntax. Ett exempel på hur en PHP-kods syntax kan se ut är följande: . Detta skrivs med en funktion som kallas för echo.

Scriptspråket PHP:s historia

Grundaren till programmeringsspråket är Rasmus Lerdorf, som uppfann det år 1994. Sedan dess har språket uppdaterats, och det var av universitetsstudenterna Andi Gutmans och Zeev Suraski som scriptspråket utvecklades till PHP 3.0. Detta skedde under 1998. I dagsläget är vi inne på den sjunde versionen (PHP 7). Denna stabila version släpptes i december år 2015 och används än idag, även om nyare instabila versioner är på gång.

Hur fungerar PHP och när används det?

PHP kan beskrivas som ett filter som tolkas och omvandlas till text på webben. Dess mottagare är med andra ord för det mesta en webbsida. Scriptspråket bygger på öppen källkod (open source) och är gratis att använda. Utifrån ett programmeringsperspektiv är PHP dessutom relativt enkelt att använda sig av, och har därför blivit ett populärt programmeringsspråk om du vill skapa en webbsida med dynamiskt innehåll. Med dynamiskt innehåll innebär till exempel en sajt som erbjuder möjligheten till inloggning av användare, nyhetsbrev och administrationssystem med mera. På det här sättet kan PHP alltså skapa webbsidor som är användarvänliga och som på olika sätt kan styras och administreras av olika användare.