Om JBN

Välkommen till en webbplats fylld med praktisk och användbar information om webbutveckling.

Här får du information om begrepp som webbutveckling, CMS-verktyg, webbdesign och SEO – begrepp du behöver känna till om du ska bygga en webbsida. Men det räcker inte att känna till dem, du behöver också veta vad de används till. Syftet med sidan är att förklara vad begreppen står för och hur de används.

Webbutveckling

När man ska utveckla en webbplats bygger man upp den med hjälp av ett antal byggstenar. Några exempel på sådana byggstenar är datasäkerhet och programmering. En riktigt duktig webbutvecklare vet hur man bygger egna funktioner med hjälp av olika system, ibland redan befintliga sådana som vidareutvecklas. Denna uppbyggnad går under samlingsnamnet webbutveckling.

Webbdesign

Om man inte är insatt i de olika yrkesroller som finns för att bygga en hemsida, kan man lätt tänka att en webbutvecklare och en webbdesigner är samma sak. Det är det inte, eftersom det krävs olika kompetenser för dessa två roller. De är båda inblandade i uppbyggnadsprocessen, med på olika sätt.

 Man kan förenklat förklara det som att webbutvecklaren lägger grunden, så att webbdesignern sedan kan sköta ”piffet”. Webbdesign handlar om att ge webbplatsen en grundläggande och tilltalande grafisk design. Här ingår exempelvis typografi (utformning av texter), färgsättning, bildhantering, design av logotyp samt övriga grafiska element. 

Struktur och SEO

Det finns ett antal funktioner på en webbplats som måste fungera extra bra och det är uppdelningen av webbplatsens innehåll samt länkningen till och från sidan. Har man byggt upp en tydlig och logisk struktur på sidan underlättar man för både sökmotorer och besökare att hitta just den webbplatsen.

I alla faser av uppbyggnaden måste man ta hänsyn till användarvänlighet och tillgänglighet. Innehåll och struktur är A och O för att synas, det vore bortkastad tid och pengar att bygga upp en sida som ingen hittar. Det är nu vi kommer till begreppet SEO. Det står för Search Engine Optimisation, vilket på svenska översätts till sökordsoptimering. För att ta reda på vilka sökord som besökarna använder för att hitta information om olika saker på internet finns färdiga verktyg, utvecklade av bl.a. Google.

CMS – Content Management System

För den som inte vill eller kan anlita en professionell webbyrå finns det användarvänliga och bra plattformar i vilka man kan bygga sin egen webbsida. Ett exempel är WordPress, som till en början var en bloggportal som har utvecklats till en av de mest använda plattformarna för hemsidor. WordPress är långt framme i sin utveckling av s.k. Open Source-baserade templates (mallar). Dessa mallar hanterar automatiskt alla de olika delar som beskrivs ovan, då det finns en grundstruktur som styr hur olika funktioner och grafiska element ska visas och fungera. Man väljer helt enkelt en mall, eller ett tema, och fyller den med text och ev. bilder.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att webbutveckling och webbdesign går hand i hand. De står i relation till varandra och är två lika viktiga ingredienser för att en webbplats ska vara enkel att hitta och använda samt för sökmotorer att indexera.