jQuery – Programmering

Vad är jQuery?

jQuery är dag ett av det mest populära verktyg som används av webbdesigner för att anropa och modifiera olika element på en hemsida. Många arbetsgivare vill att en webbdesigner kan använda jQuery. jQuery används för att anropa bilder och länkar och även för att hantera olika händelser så som musklick. Att optimera bilder gör webbsidan laddas snabbare för besökaren och det är billigare i drift.

Du kan även använda jQuery för att göra CSS-modifikationer samt att skapa animationer och olika effekter. Det finns också många smidiga plugins att ladda ner, många av dessa kan användas och ladda ner gratis.

jQuery - Programmering

Hur fungerar jQuery?

Modern webbdesign bygger ofta på att du vill ha skript som ska fungera olika beroende på webbläsaren. Skripten måste hela tiden korrigeras och anpassas till olika webbläsare.

jQuery använder ett JavaScript bibliotek med kod vilket gör det lättare att skriva en kod som automatiskt anpassas till olika webbläsare. Genom att använda jQuery så är det enklare jämfört med att använda JavaScript att flytta element vid musklick eller att tona ner en bild. jQuery finns idag på nästan alla moderna webbsidor och den används för att sköta om allt från sökningar på sidan till bildväxlare.

Vad är JavaScipt?

JavaScript är instruktioner, scriptspråk som ska vara skrivna på ett sådant sätt att det ska fungera olika beroende på vilken webbläsare som användas. Det har likheter med programmeringsspråket Java. Du skriver direkt HTML-koden och JavaScript är minde komplicerat än Java. JavaScript blev populärt ifrån början eftersom det stöttades från webbläsaren Netscape. Microsoft försökte skapa en egen variant men efter ett tag så standardiserades JavaScript. En fördel med att använda JavaScript är att det kan användas för att skapa en interaktiv dynamisk HTML. För att bygga en dynamisk HTML så krävs en koppling till en databas.

Hur använder du jQuery på en webbplats?

Koden som används i jQuery kan kännas lite svår att förstå och den kan upplevas som onödigt komplicerad. Men det går ganska snabbt att lära sig hur den skrivs. jQuery har utvecklats för att underlätta arbetet.

Det första steget är att ladda ner biblioteket med JavaScript från jQuery. Allt som behövs finns i en enda fil, vilket gör det mycket smidigt och enkelt att använda jQuery.  Filen kan laddas ner till den plats katalogen där du arbetar. Nästa steg är att koppla biblioteket till din HTLM-fil genom att lägga till en textrad i dokuments huvud. Koden som används för att koppla filen ser olika ut beroende på om du vill koppla den till en hemsida/blogg eller forum.